Arkiv over gamle nyheder fra før 1998


11-December-1997:

 
Scanner mailing-listen
Listen fortsætter sin vækst og må stadig betragtes som det bedste danske
forum til udveksling af information i relation til scannere.
Enkelte har bl.a. pga. manglende engelskkundskaber haft lidt problemer
med tilmedling til listen. Det har jeg forsøgt at råde bod på ved at
udvide beskrivelsen af, hvorledes man tilmelder sig. Beskrivelsen af
listen er ligeledes udvidet med nogle simple regler for brugen af den.
På http://www.dkscan.dkmliste.htm
findes yderligere detaljer om listen.
 
 
Frekvensliste fra Telestyrelsen
Som omtalt tidligere vil Telestyrelsen fra den 1/1-98 offentliggøre
det officielle register over frekvenstildelinger i Danmark. I første omgang
vil registret blive tilgængeligt via internettet for søgning og download.
Der vil senere blive mulighed for købe registret på diskette eller
papir.
Datoen 1/1-98 skulle efter de seneste oplysninger fra Telestyrelsen
holde, men der bliver muligvis tale om en begrænset funktionalitet i
starten.
Registret vil indeholde information om tilladelser udstedt til maritime og
landmobile tjenester samt radioamatører.
Yderligere information kan ses på:
http://www.tst.dk/frekreg.htm.
 
HAMCOMM interface
I sidste måned efterlyste jeg danske leverandører af dette interface.
Det har fået GADGET Media Consult på banen, som oplyser, at de er i
stand til at levere dette. Interesserede kan skrive til adressen
gadget@post1.tele.dk for yderligere information.
 
Og så vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en god jul og
et godt nytår.

14-November-1997:
Scanner mailing-listen
Ikke en måned uden omtale af mailing-listen. Som tidligere omtalt er listen
blevet flyttet til en ny server, og der kører den rigtig godt og stabilt. Listen
er klart det bedste forum i Danmark i dag for udveksling af information
blandt scanner-ejere. Antallet af tilmeldte ligger nu på omkring 150.
 
http://www.dkscan.dkmliste.htm
findes  yderligere detaljer om listen.
 

 
HAMCOMM interface
Jeg får jævnligt forespørgsler omkring det såkaldte HAMCOMM interface.
Ikke mindst efter at jeg i sidste måned lancerede mit eget program til
afkodning af selektiv-kald og brandmeldinger har der været en del
forespørgsler.
Tilsyneladende er der ingen forhandlere i Danmark, der lagerfører dette
interface, så man er henvist til at bestille det i udlandet eller at bygge det
selv. Det sidste er heller ikke spor svært, da der er tale om en meget
simpel konstruktion.
Skulle der imidlertid være nogen, som kender til forhandlere af interfacet
i Danmark, eller som måske selv har mulighed for at producere og sælge
det, så vil jeg meget gerne henvise fra min side med links til software.
 
Frekvensliste fra Telestyrelsen
Som omtalt for nogle måneder siden, så fik vi 1. juli en ny frekvenslov.
Blandt paragrafferne i denne findes en, der pålægger Telestyrelsen at
gøre listen over frekvenstildelinger offentligt tilgængelig. Dette vil efter
Telestyrelsens oplysninger kunne ske omkring 1/1-1998.
Yderligere infformation om dette kan ses på:
http://www.tst.dk/frekreg.htm.
 
Modifikationer til scannere
Ikke mindst i USA er det meget polulært at modificere sine scannere,
dvs. udstyre dem med ekstra faciliteter som f.eks. S-meter. På
 http://www.qsl.net/k7on/mods/radmods.htm  finder der links til
modifikationer til en lang række scannere og amatørradioer.
Også anvendelige udokumenterede faciliteter på visse scannere kan
findes på Internet. Er man f.eks. ejer af en Uniden UBC-3000XLT,
vil man med fordel kunne kigge på føldende side med udokumenterede
tastatur-tricks: http://www.universe.digex.net/~bnr/tricks.html.

21-Oktober-1997:
 

 
Mailing-listen er nu flyttet
Det er nu lykkedes at finde en dansk server til erstatning for Coollist, og
mailing-listen er derfor flyttet til denne.  Alle eksisterende medlemmer er
automatisk flyttet over og nye medlemmer skal følge den nye proceure
for tilmelding, som ses på:
http://www.dkscan.dkmliste.htm
 

 
15-Oktober-1997:
Scanner mailing-listen
Antallet af tilmeldte på scanner mailing-listen har nu stabiliseret sig omkring 140.
Desværre er Coollist, hvor listen kører, meget ustabil, så mange
oplever, at deres indlæg ikke bliver distribueret.
 
http://www.dkscan.dkmliste.htm
findes  yderligere detaljer om listen.
 

 
Software
software-siden har jeg nu fornøjelsen at præsentere et stykke hjemmelavet
software: TCODE.
TCODE er et program, der ved hjælp af det simple HAMCOMM interface,
kan afkode CCIR tonesignallering. CCIR er det system, som f.eks. Falck
bruger til opkald, statusmeldinger og brandalarmeringer. CCIR benyttes
også af mange kommunale brandvæsener f.eks. Københavns Brandvæsen,
samt af flere andre tjenester.
Programmet kan downloades via software-siden eller direkte fra
http://www.dkscan.dktcode10.zip
 
Bidrag til disse sider
Jeg får undertiden stillet spørgsmålet om hvordan det har kune lade sig gøre
at indsamle al den information, der er på disse sider. Svaret er ganske
enkelt: Informationen stammer fra alle jer, der læser siderne og kommer
med bidrag. Jeg bidrager naturligvis også selv med information, men
min altoverskyggende opgave er at indsamle bidrag og viderebringe
disse. Jeg er derfor helt afhængig af bidrag fra jer alle sammen.
Alle modtagne bidrag behandles fortroligt og viderebringes, med mindre,
andet er aftalt, i fuldstændig anonymiseret form. Hvis du som bidragyder
gerne vil have kredit for din indsats, så kan det sagtens lade sig gøre.
Jeg nævner meget gerne i min liste over opdateringer, hvem der har
bidraget med hvad og ved større bidrag f.eks. hele tekster, sætter jeg
gerne information om ophavsmanden ind permanent i teksten.
Lad mig det blot vide, når i sender bidrag.
Skulle der blandt materialet, som jeg modtager, være ting, som ikke
ønskes viderebragt, så respekteres dette naturligvis.
 
Liste i frekvensorden
Ikke alle er opmærksomme på, at der i den tilgængelige zip-fil, der indeholder
alle disse sider også findes en tabulator-separeret tekstfil indeholdende
stort set alle frekvenserne fra disse sider. Denne fil er en god reference,
hvis man hurtigt skal undersøge om en given frekvens er kendt på disse sider.
Filen kan man læse med en almindelig teksteditor eller man kan indlæse den i
en database eller i et regneark f.eks. Microsoft Excel.

15-September-1997:
Scanner mailing-listen
Som bekendt tog jeg i sidste måned initiativ til at oprette en
scanner mailing-liste. På trods af visse problemer primært med
Coollist, hvor listen kører, må denne betragtes som en succes.
Der er i skrivende stund tilmeldt over 100 email-adresser og der
kommer stadig flere til. Vil du i kontakt med andre scanner-ejere
er denne liste et godt sted.
http://www.dkscan.dkmliste.htm
findes yderligere detaljer om listen.
Politiets kryptering
Dette er et område, der altid er god for en masse rygter. Jeg har
tidligere skrevet om dette på denne plads, men da jeg på det
seneste har modtaget adskillige forespørgsler og omtale af diverse
rygter, er det nok på sin plads med en fornyet omtale.
Lad os med det samme slå fast: Der findes ikke tilgængeligt
udstyr til afkodning af politiets krypterede transmissioner.
Samtlige rygter om at diverse firmaer har produkter til afkodning
er grebet ud af den blå luft. De stammer dels fra folk, der når de
ser omtale af f.eks. data-killere eller dekodnings-software, lægger
2 og 2 sammen og får 5. Dels forveksler mange tilsyneladende
omtalen af dekodning af satellit-tv, der jo også benytter nøgle-
baseret kryptering, med THOR systemets kryptering.
Krypteringen i THOR-systemet er en avanceret nøgle-baseret
kryptering. Det betyder at selv med det rette udstyr, kan man
ikke afkode transmissionerne uden at kende de anvendte
krypteringsnøgler. Disse nøgler indlægger politiet selv i radioerne
og kendskabet til disse begrænses mest muligt, så chancen for
uautoriset læk er minimal. Skulle der alligevel lække information,
er der ingen tvivl om, at dette øjeblikkelig vil føre til omkodning
af samtlige radioer.
Personlig er jeg af den fulde overbevisning, at det aldrig bliver
muligt at foretage uautoriseret afkodning af politiets krypterede
transmissioner.

14-August-1997:
Scanner mailing-liste
Jeg er flere gange blevet spurgt om det ikke var en ide at etablere et
forum for udveksling af scanner-relevant stof. Dette har jeg nu forsøgt
at etablere i form af en mailing-liste. På denne liste er alle velkomne til
at tilmelde sig og deltage aktivt eller bare læse med.
Jeg planlægger, at opdateringer til disse sider fremover vil blive
annonceret på listen.
Besøg http://www.dkscan.dkmliste.htm
for yderligere detaljer.
 
Efterlysninger
Som bekendt har jeg blandt disse sider også en side med efterlysninger.
Alle er meget velkomne til at efterlyse frekvenser, men jeg vil godt
bede om at man selv gør lidt arbejde først:
1) Sikrer sig at den pågældende tjeneste helt sikkert anvender radio.
2) Selv søger efter den i de relevante bånd (Se i FAQ og båndplan).
3) Meddeler mig, hvis man senere selv finder frekvensen.
 
Når Telestyrelsen senere offentliggør den officielle liste over
frekvenstildelinger vil det sikkert blive noget lettere at finde frem
til mange tjenester.

15-Juli-1997:
Så er det et år siden
Tiden går hurtigt kan man vist godt konstatere. Det er nu et år siden den
nye lov om radiokommunikation trådte i kraft og lovliggjorde scannere.
Vores hobby tiltrækker sig med mellemrum pressens interesse, men det
må vi nok lære at leve med. Det kan undre, at mange i Danmark finder det
så specielt, .at vi er nogen der godt kan lide at aflytte f.eks. politiet.
Specielt set i lyset af at det har man gjort i mange år i masser af andre
lande. I USA er man endda gået så vidt, at flere politidistrikters
radiokommunikation udsendes på Internettet, så alle i hele verden kan
lytte med. Se evt. på http://www.policescanner.com/.
 
Disse sider ligger i USA
Jeg får fra tid til anden spørgsmål om hvorfor disse sider ligger på
en amerikansk server. Forklaringen er ganske enkel: Det er gratis.
Jeg havde, da jeg startede, ikke andre muligheder for at gøre materiale
tilgængeligt, så jeg måtte finde et godt sted sted og Geocities er er i den
forbindelse fremragende. Her kan enhver ganske gratis få 2 MB fri plads
til WEB-sider.
Det er altså ikke for at unddrage mig de danske myndigheder, at siderne
ligger i USA.
Hvis man selv er interesseret i at få gratis plads på WWW kan man kigge
http://www.geocities.com.
Gratis email account
Jeg ved af erfaring, at mange, der læser disse sider, ikke har personlig
adgang til Internet, men går på f.eks. biblioteket og surfer. Her kan det
nævnes, at selv om man kun har lejlighedsvis adgang til WWW kan man
godt have en personlig email-adressse. En sådan kan man få ganske
gratis på http://www.hotmail.com/.
Fordelen ved Hotmail er, at den er WEB-baseret, så man kan læse
og skrive email uanset hvor i verden man befinder sig, man skal blot
have adgang til en WEB-browser på Internet.

13-Juni-1997:
Den nye frekvenslov
Den 1. juli træder trin 2b af teleliberaliseringen i kraft. Deriblandt også
den nye frekvenslov, som skal give en bedre administration af
frekvenstildelingerne. Specielt for scannerejere er der en yderst
interessant paragraf i denne lov, der pålægger Telestyrelsen at
offentliggøre listen over frekvenstildelinger i Danmark.
Betyder dette så, at disse sider bliver overflødige ?
Nej, det gør det ikke. For det første vil det offentliggjorte register
muligvis ikke liste visse tjenester f.eks. politi og militær. For det andet
vil registret ikke angive detaljeret anvendelse, kanalnummerering o.s.v.
Endelig vil registret ikke være emneopdelt, som det er tilfældet med
disse sider.
Selve loven kan ses på http://www.fsk.dk/fsk/div/2b-lov/l263.html.
Den omtalte paragraf er §34.
Teletyrelsen oplyser, at registret nok først bliver tilgængeligt omkring
1/1-1998..
Nye THOR kanaler
Som nævnt sidste måned, så er THOR systemet ved at blive opdateret
i hele landet. P21, P37, og P51 har fået ny mobilfrekvens nemlig den
gamle kanal 109 frekvens 159.650. Til gengæld er 160.025 nu kanal 109.
Tilsvarende er P22, P24, P38 og P54 nu alle på den nye mobilfrekvens
160.375..
 
Der er også nogle andre allerede kendte frekvenser, der nu tillige
optræder med andre CTCSS toner. Dette betyder, at den samme
frekvens er kendt under flere kanalnumre. På siden med politi, har jeg en
liste over frekvenser med ukendt kanalnummmer. Oplysninger modtages
naturligvis gerne.
Nye lister over Falck køretøjer
 
Den gamle liste over Falcks køretøjer, der jo mildest talt ikke var særlig
omfattende er nu erstattet af en række mere omfattende lister. Disse
findes på http://www.geocities.com/MotorCity/Downs/7425.
 
Ny liste sorteret efter frekvens
Stort set alle frekvenser, der forekommer på disse sider, er nu også
tilgængelige i en tabulator-separaret tekstfil. Denne kan indlæses i en
database, et regneark eller i et tekstbehandlingssystem eller kan
direkte benyttes den til simple opslag.
 

20-Maj-1997:
Det viser sig, at ud over P21 og P51, som nævnt nedenfor, har også
P54 Hjørring fået ny mobilfrekvens, nemlig 160.375 MHz.
Det kunne så være interessant at få konstateret, om de andre kredse,
der bruger samme frekvens også skifter/har skiftet. Det drejer sig om:
P22 Bornholm, P24 Svendborg og P38 Horsens.
 

 
15-Maj-1997:
Politikredsene P21 Nakskov og P51 Aalborg har fået ny mobilfrekvens.
For første gang gælder reglen med 9 MHz afstand mellem base- og
mobilfrekvens ikke. Skiftet skyldes sandsynligvis problemer med
forstyrrelser på den hidtidige mobilfrekvens. Det formodes at P37
Vejle laver samme skift.
 
Jeg har tidligere skrevet lidt om brug af PC i forbindelse med scannere. Nu
har jeg lavet en helt ny side med links til software, der kan bruges i
forbindelse med scannere. Siden indeholder links til software, der kan
bruges sammen med et lydkort eller et såkaldt HAMCOMM interface.
Man skal dog være opmærksom på, at afkodning af f.eks. den offentlige
personsøgetjeneste (OPS) muligvis vil være i strid med straffelovens
bestemmelser om aflytning af Telekommunikation.

14-april-1997:
 
Mange scannerejere kan godt være lidt i vilrede med hvor de skal søge
efter nye frekvenser. For at prøve at råde lidt bod på dette, har jeg
dels opdateret båndplanen dels lavet en tabel over de normalt benyttede
erhvervsbånd. Se siden med båndplaner.
 
Når man søger efter nye frekvenser er det for effektiviteten nemlig vigtigt,
at man begrænser de afsøgte områder så meget som muligt. Dette gør
man bl.a. ved at undlade at søge i områder, der er udlagt eksklusivt
til andre tjenester f.eks. radiofoni eller mobiltelefoner og typisk vil man
også undlade at afsøge mobilfrekvenserne.
Et andet område hvor usikkerheden tilsyneladene stadig råder hos nogle
er lovgivningen. Det skal derfor slås fuldstændig fast, at det er fuldt
lovligt at aflytte f.eks. politi, Falck og brandvæsen også med en
håndscanner på offentlige steder. Det man skal iagttage er bestemmelserne
om tavshedspligt og så skal man frem for alt have situationsfornemmelse,
hvis man f.eks. er til stede hvor politi og redningskorps er i arbejde.
 
Det er et privilegium at vi har fået lov at eje og anvende scannere og
dette skal forvaltes på forsvarlig vis. Frem for alt skal man undgå at
provokere f.eks. politiet selv om man har retten på sin side. Jo mindre
politiet føler sig generet af aflytning jo mindre er deres incitament til
at kryptere. Omvendt er det en rigtig god ide at holde udkik, hvis
man hører en efterlysning over radioen. Hvis man i den anledning kan
give oplysninger til politiet, så er der ingen tvivl om, at disse vil blive
modtaget med tak.

18-marts-1997:
 
Så kom det første skift af krypteringsnøgler på politiets THOR-system.
 
Politiet i København har fået stjålet et antal radioer og det er ikke lykkedes
at lukke for alle disse. Da man frygter at disse bl.a. har fundet vej til
rocker-kredse har man besluttet at udskifte de koder (krypteringsnøgler),
som anvendes til kryptering af radiokommunikationen. Man er startet i
København og fortsætter med resten af landet. Når dette er gennemført
vil de stjålne radioer være uanvendelige hvad angår krypteret
kommunikation.
 
Mange spørger, om det er muligt at bryde politiets kryptering, og det
svirrer da også med rygter om at det skulle være gjort.
Ingen af disse rygter har dog vist sig at holde og har man bare et
minimum af kendskab til teknikken bag nøglekryptering vil man vide,
at sådanne systemer ikke kan brydes på nem måde. Det vil typisk kræve
adskillige tusind år at bryde koderne selv med kraftige computere.
Og skulle det endelig lykkedes kan krypteringsnøglerne udskiftes, og
så er man lige vidt. Det er under alle omstændigheder umuligt at knække
sådanne systemer generelt, så man kan afkryptere uden kendskab til
nøglerne. Hvis nogen derfor påstår, at der findes udstyr, der generelt vil
være i stand til at aflytte politiets krypterede kommunikation, så er
dette ikke sandt.
 
Hvis man vender blikket mod USA, hvor der anvendes tilsvarende
krypterings-systemer og hvor der findes flere millioner scannere og
altså er et enormt marked for eventuelt afkrypterings-udstyr kan
man konstatere, at dette simpelthen ikke findes. Det er derfor
fuldstændig usandsynligt at man på det meget lille danske marked skulle
se sådant udstyr markedsført.

12-februar-1997:
 
Bidragydere til disse sider vil undertiden opleve, at jeg laver om på de tilsendte
frekvenser. Dette kan f.eks. skyldes følgende:
 
Den rigtige frekvens ligger på en 12½ KHz grænse, men er fundet ved at søge
med 5 KHz skridt på scanneren (mange scanner kan kun søge med 5 KHz
skridt i visse bånd). Hvis den rigtige frekvens f.eks. er 148.3625 vil scanneren
vise 148.360. Man lytter fint alligevel, men får altså ikke den helt nøjagtige
udlæsning. Ud fra kendskab til den normale frekvenstildeling i Danmark retter
jeg sådanne oplysninger til.
 
Jeg tilføjer normalt mobilfrekvenser, hvis disse ikke er oplyst. Dette gør jeg
ud fra Telestyrelsens allokeringer af base-mobil afstand, som også kan ses på
siden med båndplaner.
 
Visse tjenester opfattes af mange som værende simplex, selvom de kører
repeater. Hvis mobilstationerne alle høres med samme styrke kan man roligt
gå ud fra, at der køres repeater. Man kan evt.prøve at lytte på den tilhørende
mobilfrekvens, som kan findes ud fra tabellen nænvt ovenfor.
 
Spejlfrekvenser: Jeg får til stadighed oplyst frekvenser, som åbenlyst er
spejlfrekvenser. Jeg kan anbefale, at man tager et kig på båndplanen. Her
kan man se, om en frekvens er sandsynlig. Man vil normalt ikke finde
basestationer i et område til mobilfrekvenser og omvendt, ligesom man heller
ikke finder erhvervsradio i tv-båndene.
Yderligere oplysninger om spejlfrekvenser kan man finde i FAQ.
Alle scannere næsten uanset pris vil undertiden kunne modtage falske signaler.

15-januar-1997:
 
Så kom vi vel ind i det nye år. Mange fik sikkert lyttet til deres scanner
nytårsaften, som nok er årets travleste radiomæssigt for politi or brandvæsen.
 
Mange spørger om hvordan man får adgang til disse sider, hvis man ikke har
adgang til internet. Internet vil altid være den primære distributionskanal for
siderne og derfor stedet hvor de aller nyeste opdateringer findes. Ovenfor
nævner jeg imidlertid to andre muligheder for at få adgang til siderne.
 
Som jeg tidligere har gjort, vil jeg gerne gøre opmærksom på siden med
listen over de kommuner, hvor der mangler oplysning om frekvenser for
brandvæsenet. Klik her for at se den.
Det endelige mål er naturligvis at få samtlige kommuner med på listen.
Hvis du derfor sidder inde med oplysninger så hører jeg meget gerne fra
dig enten via email eller telefonisk.

20-December-1996:
 
Jeg får en del spørgsmål af generel art omkring scannere. Disse, samt nogle jeg selv
har opfundet, har jeg nu samlet i en Dansk Scanner FAQ (Frequently Asked Questions).
 
Ikke alle er opmærksomme på, at man kan downloade samtlige sider i form af
en zip-fil Dette er yderst nyttigt, hvis man vil sidde og bladre i siderne uden
at belaste telefonregningen. Man er også meget velkommen til at videregive denne
fil til folk uden internet-adgang eller uploade den til BBS'er. Zip-filen indeholder
også en ascii-version af samtlige sider, så folk uden en WEB-browser også kan
være med.
 
Denne version af siderne er, hvis alt går vel, årets sidste. Jeg vil derfor benytte
lejligheden til at ønske alle mine læsere en rigtig god jul og et godt nytår.

09-December-1996:
 
Jeg får mange henvendelser både på telefon og via email. Normalt sender
jeg altid svar tilbage på emails hurtigst muligt. Jeg tilstræber ligeledes altid
at sende en kvittering tilbage, når jeg modtager materiale eller andet.
Det hænder imidlertid, at jeg modtager emails med ugyldig afsenderadresse
og derfor er ude af stand til at svare.
Jeg er samtidig ikke nogen ørn til at huske navne (det går bedre med
frekvenser :) ), så hvis du har kontaktet mig enten telefonisk eller via
email og savner svar eller undrer dig over hvorfor dine bidrag ikke optræder
på listen, så er årsagen sandsynligvis en af følgende:
 
1) E-mailen nåede ikke frem.
2) Jeg har nogle spørgsmål til materialet, men kunne ikke sende dem pga.
manglende/fejlagtig email-adresse.
3) Jeg har fået oplysningerne telefonisk og har nogle uddybende spørgsmål,
men jeg kan ikke navnet på bidragyderen og jeg fik vist ikke telefonnummeret
Generelt udfritter jeg ikke folk i telefonen, så oftest har jeg ikke nummeret.
 
Til ham fra Nordjylland (ja jeg har glemt navnet), som ringede og
og oplyste at han havde sendt noget materiale vedr. brandvæsener
(bl.a. Læsø): Jeg har kigget efter og kan se, at jeg ikke har modtaget noget
Prøv at sende det igen eller ring til mig.
 
Til Henrik, som spurgte til McDonalds headsets: Din e-mail havde ikke
nogen gyldig returadresse, så jeg kune ikke svare. Da andre også har
spurgt efter MCDonalds har jeg taget den med på listen over efterlysninger.
 
Og til noget helt andet:
Hvis du er træt af kun at lytte til dansk politi, så er et besøg på
http://204.58.152.70/radio/dallaspd/ værd at overveje. Her kan man
høre kommunikationen fra Dallas Police Department live. Vi vil næppe
se noget lignende her i Danmark.

18-November-1996:
Så er vi i luften igen!!!!!
 
Gladsaxe Politi kan nu oplyse, at Telestyrelsen ingen invendinger har imod
disse sider. Sagen vil derfor blive henlagt, og jeg kan genoptage
opdateringen af siderne. Siden jeg stoppede opdateringen den 3. september
er der sket en hel del med siderne, hvilket fremgår af listen over ændringer
Jeg har fået flere henvendelser angående muligheden for at aflytte politiets
krypterede radiokommunikation. Ud over at dette sandsynligvis vil være
i strid med straffeloven, så er det mig bekendt ikke muligt.
Der hersker en tilsyneladende udbredt misforståelse om at politiets brug af de
såkaldte CTCSS toner har noget med kryptering at gøre. Dette er IKKE
tilfældet og ved at anskaffe sig et CTCSS modul til sin radio bliver man ikke i
stand til at aflytte mere end man allerede kan. Formålet med CTCSS er
tværtimod at begrænse modtagelsen til kun at omfatte signaler, der udsendes
med den korrekte CTCSS tone. I forbindelse med politiets kryptering kan
et CTCSS modul sikre, at scanneren springer krypteret radiokommunikation
over, så man slipper for at høre på det velkendte "sus".
 
Altså: Med et CTCSS modul bliver du ikke i stand til at aflytte spor mere end
du allerede kan, du får bare muligheden for at udelukke visse signaler. Hvis du
generes meget af krypterede signaler eller hvis den lokale taxi forstyrrer din
scanner kan du fjerne dette fra politiets frekvenser ved at benytte et CTCSS
modul.
Bemærk at det stort set kun er politiets THOR system, der benytter CTCSS,
så uønskede signaler på andre frekvenser f.eks. Falcks kan ikke fjernes med
et sådant modul.
 

 


28-Oktober-1996:
Da politiet i øjeblikket undersøger, om det er lovligt at publicere informationen
på disse sider, er opdateringen midlertidigt indstillet. Send dog gerne opdateringer,
da jeg håber på at kunne genoptage vedligeholdelsen i nær fremtid.
 
Seneste nyt: Gladsaxe Politi oplyser, at de umiddelbart ikke mener, at der foreligger
nogen overtrædelse af Registerloven eller Lov om Radiokommunikation. De har
nu sendte sagen til udtalelse i Telestyrelsen, så vi håber naturligvis på en snarlig
afklaring.

03-September-1996:
 
Det er åbenbart ikke på alle niveauer, at man modtager mine WEB-sider med kyshånd. Man
har ihvertfald fra højere sted besluttet at undersøge, om der er grundlag for at rejse tiltale mod
mig for publicering af disse sider. Jeg har i den forbindelse været til en afklarende samtale med
en i øvrigt yderst sympatisk betjent fra Herlev Nærpoliti. Hans opgave er nu at videregive
informationerne i systemet, som så beslutter, hvad der skal ske. Det man er ude efter er, om der
er sket en overtrædelse af Lov om Radiokommunikation og/eller Registerloven.
Det man ønsker er en lovgivningsmæssig afklaring af området evt. i form af en prøvesag.
Jeg skal i den forbindelse understrege, at jeg ikke har gemt detaljeret information om hvem
der har bidraget med hvad til siderne og at jeg ikke har udleveret noget som helst materiale.
 
Sket er jo sket, og jeg kan jo ikke trække informationerne tilbage, så foreløbig lader jeg siderne
stå, men opdaterer kun med alment tilgængelige informationer. Hvis resultatet, som jeg naturligvis
håber på, bliver, at der ikke er grundlag for at sigte mig og evt. senere rejse tiltale, så vil siderne
fortsætte. Jeg modtager derfor fortsat gerne nye informationer, som vil blive gemt helt anonymt,
men altså ikke videregivet før der foreligger en afklaring.
 
Og nu til noget helt andet........
 
Da mange scanner-lyttere sikkert er i besiddelse af en PC, er det en oplagt ide at benytte denne
i forbindelse modtagelse. Til dette findes der flere interessante programmer, der bl.a. gør det muligt
at afkode personsøgere, modtage radioamatørernes packet-radio og meget mere. Dette kan endda
gøres for utrolig små penge idet flere af disse programmer lader PC'en "gøre arbejdet", så det
krævede interface fra scanner til PC bliver uhyre simpelt. På siden med links har jeg lagt henvisninger
til en række interessante programmer.
 
Den anonyme remailer i Finland, som man hidtil har kunnet benytte til at sende mig anonym post,
har stoppet sine aktiviteter. Dette betyder, at min anonyme adresse ikke længere virker. Hvis du
herefter ønsker at sende anonym post, må du benytte en anden mulighed. Tag eventuelt et kig
Anonymous Remailer FAQ.
 

30-August-1996:
Som læsere af siden med brand- og redningstjenester vil kunne se, så er listen med
brandvæsener efterhånden ret omfattende. MEN!!!! Der mangler altså stadig en
del kommuner, så send mig gerne opdateringer. Jeg har i den forbindelse lavet en
side med de kommuner der mangler. Gør mig den tjeneste at kigge på denne, og
se om du ikke skulle ligge inde med info om nogle af kommunerne. Listen kan ses
ved at klikke her eller fra en link på siden med brand- og redningstjenester.
 
Da mange scannerlyttere også er interesserede i kortbølge, kan jeg oplyse, at et
par svenskere har taget initiativ til at etablering af et forum for nordiske utility-lyttere.
Tag evt. et kig på deres hjemmeside

16-August-1996:
Jeg har nu inkluderet mine telefonnumre (arbejde og privat) nedenfor. Hvis nogen har lyst til en
scannersnak eller har kommentarer, forslag m.v. så er man velkommen til at ringe.
 
Hvis nogen har information af så fortrolig natur, at de ikke vil sende det i klar tekst kan
de benytte PGP. Jeg har til dette formål inkluderet min offentlige PGP nøgle. Jeg modtager
også gerne matariale til personlig brug så gør blot opmærksom på, hvis der er noget, som ikke
må offentliggøres. Dette vil naturligvis blive respekteret.
 
Da flere har spurgt om hvor jeg bor og hvilket udstyr jeg anvender følger her lidt info:
Jeg bor i Bagsværd nord for København. Mit primære udstyr er en Realistic PRO-2006 base
scanner og en Uniden UBC-3000XLT håndscanner samt en ICOM IC-R70 HF modtager.
Som antenne benytter jeg primært en discone på VHF og en hjemmelavet groundplane på UHF.
Desværre ligger min QTH (radioamatør-betegnelse for bopæl/placering) ikke specielt godt
radiomæssigt og desværre også så tæt på Gladsaxe senderen, at jeg konstant må benytte
et filter til at fjerne forstyrrelser fra FM båndet, når jeg benytter udvendig antenne.

14-August-1996:
Jeg vil gerne på dette sted gøre lidt reklame for listen over frekvenser fra Københavnsområdet
(normalt tilgængelig fra diverse-siden). Denne indeholder en masse frekvenser med angivelse
af art og for nogles vedkommende også identifikation af anvenderen. Michael Husted, der
vedligeholder denne, modtager meget gerne oplysninger til listen.

09-August-1996:
I biltillægget til Berlingske Tidende torsdag havde politikommissær Kurt Mark i sin
faste brevkasse en omtale af Merlins salg af radardetektorer. Han konkluderede, som også
Ekstra Bladet og har gjort, at dimsen ikke virker ordentligt. Han citerede envidere den
gamle lovgivning og nævnte at denne nu er ændret pga. EU og derfor tillader udstyr
til aflytning af f.eks. militær og politi. Fra bemærkningerne til det nye lovforslag citerede
han oplysningerne om at tjenester, der ønsker hemmeligholdelse, i fremtiden må
benytte kryptering. Til sidst nævnte han, at journalister og andre, der aflytter politiets
radio, går en kedelig fremtid i møde, da politiet indenfor de nærmeste måneder krypterer
al kommunikation.
Den sidste udtalelse er vist mest et udtryk for ønsketænkning fra Kurt Marks side givet
de problemer politiet har med rækkevidde og talekvalitet, når de benytter kryptering.

07-August-1996:
Ny side med kommunale frekvenser er nu tilføjet.

05-August-1996:
Lidt, der smager af scanner, er radardektorer. Disse er i princippet ikke andet end specielle
modtagere, der giver lys og lyd fra sig, når de modtager et radar eller laser signal. Som
følge heraf er de ligesom scannere blevet lovlige i Danmark pga. lovændringen.
 
I fredags havde kæden Merlin store annoncer i avisen for en radardetektor fra Uniden,
som blev solgt for en lille tusindkroneseddel. Imidlertid fik de kolde fødder rent moralsk
og fjernede dem fra hylderne allerede samme dag. Dette stod at læse i forskellige aviser
om lørdagen. I øvrigt skulle Ekstra Bladet have testet apparatet med den konklusion, at
det ikke virker som påstået.
 
Angående oplysninger om frekvenser, så har jeg forespurgt Telestyrelsen, som oplyser,
at de generelt er bundet af Registerloven og derfor ikke må udlevere oplysninger om
frekvenstildelinger. Det er samme lov, som forhindrer dem i at udsende listen over
radioamatører i Danmark, den såkaldte QTH-liste.
 
Jeg har forespurgt ordenspolitiets juridiske afdeling i København, om man der kender
til sager, hvor politiet med straffeloven i hånden, har sigtet personer for ulovlig aflytning.
Man kender ikke til nogen tilfælde i den forbindelse.
 
Og til sidst: Hvis du har fulgt diskussionen mellem Gerner Mortensen og undertegnede
på dk.chat, så kan jeg efter kontakt til Telestyrelsen oplyse, at scannere er lovlige at eje
og anvende, at de ikke vil kunne kræves typegodkendt og at der ikke kommer
bestemmelser vedr. hvilke frekvenser, man må aflytte.

25-Juli-1996:
Lige for at præcisere behandlingen af bidrag til denne liste:
Med mindre bidragyderne specifikt beder om andet så viderebringes alle bidrag i neutral
form og uden nogen henvisning til ophavsmanden
Hvis du som bidragyder gerne vil krediteres din indsats, så gør blot opmærksom herpå
 
Jeg kigger forgæves i dagspressen mv.efter yderligere omtale af den nye
lovgivning og brug af scannere. Hvis nogen ser artikler desangående så giv
mig gerne et praj.

18-Juli-1996:
Så er jeg tilbage fra ferie. Tak til alle, der i mellemtiden har sendt opdateringer
til listerne. Vi er jo i ferietiden, så der sker ikke de helt store omvæltninger på
frekvenserne.
Jeg kigger forgæves i dagspreseen mv.efter yderligere omtale af den nye
lovgivning og brug scannere. Hvis nogen ser artikler desangående så giv
mig gerne et praj.

05-Juli-1996:
Jeg er bortrejst på ferie i perioden 6/7 - 17/7 (cirka). Siderne vil derfor
ikke blive opdateret i denne periode. Send dog gerne rettelser/tilføjelser
alligevel, det kigger jeg på, når jeg er tilbage.

02-Juli-1996:
Så startede salget af scannere for alvor. Selv har jeg indkøbt en Uniden Bearcat
UBC3000XLT, som absolut kan anbefales. Anbefales kan derimod ikke den
medfølgende danske manual, som er smækfyldt af fejl. Heldigvis følger den
originale engelske manual også med.
 
Tilsyneladende har pressen ikke fundet anledning til at kommentere de nye regler
i denne omgang. Der var ihvertfald ikke noget i tv-avisen eller nyhederne i går
aftes og heller ikke noget i Berlingeren her til morgen.
 
Igår var også starten for Telestyrelsens nye WEB-server, som kan være et
besøg værd.