Uniden UBC72 og UBC92
Med UBC72 og UBC92 har Uniden begået en  fejl efter danske forhold: Man har valgt at anvende 10 kHz kanalafstand på et af de mest brugte frekvensområder nemlig 162.030 - 173.990. Valget af 10 kHz kanalafstand betyder, at man for en række frekvenser må indstille scanneren 5 kHz ved siden af. For kraftige stationer betyder dette ikke noget, men for svage stationer, ikke mindst hånd- og vognradioer, kan det give en forringet modtagelse.
Heldigvis omfatter det nævnte frekvensområde ikke mobilfrekvenser, men kun base- og simplex-kanaler. Specielt på politiets simplex-kanalerne anvendes hånd- og vognradioer meget.
Helt konkret vil følgende af politiets kanaler være berørt:
Basefrekvenserne for følgende politikredse:: 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29,32, 33, 36, 37, 40,  41, 43, 44, 47, 50, 51, 52
Basefrekvenserne for HS-kanaler: 81, 82, 83, 84, 92, 94,
Basefrekvenser for regionskanaler: 62, 66
Basefrekvenser for øvrige kanaler: 97, 119
Simplexkanaler: 70, 72, 73, 76, 78, 110, 114.
 
Endvidere vil en række af Falcks basefrekvenser være omfattet.

Uniden har siden releaset en nye version af UBC72XLT med CloseCall (kan kendes på at den har gul ramme omkring displayet). Denne har ikke problemet med stepstørrelsen.
 
Hvis man har behov for at lytte til svage signaler på nogen af ovennævnte kanaler, kan UBC72 og UBC92 derfor ikke anbefales.