Spejlfrekvenser


Sidste opdatering: 03-September-2003


Spejlfrekvenser er en egenskab, der gør at man på en radio kan komme ud for, at høre signaler selvom radioen ikke er indstillet på den frekvens, hvor signalet retteligt udsendes. Nedenfor følger en teknisk gennemgang af begrebet, som kan overspringes. Læs dog det sidste afsnit, der fortæller hvad man skal være opmærksom på i praksis.

En radiomodtager er normalt konstrueret, så den som noget af det første omdanner den frekvens, man vil lytte på, til en fast frekvens kaldet den første mellemfrekvens. Fordelen er, at resten af modtageren kan optimeres til netop denne frekvens, som er den samme uanset hvilken frekvens man lytter på.

Omdannelsen af lyttefrekvensen til den faste mellemfrekvens sker i et såkaldt blandertrin, hvor det indkomne signal blandes med et signal fra en indbygget oscillator (faktisk en lille sender). Når man blander to frekvenser opstår der en række andre frekvenser bl.a. en frekvens lig med forskellen mellem de to frekvenser (faktisk ligesom når man stemmer instrumenter med en stemmegaffel). Dette udnytter man, idet man lader forskellen på den frekvens, man ønsker at aflytte, og oscillatorfrekvensen være lig med mellemfrekvensen.

Et eksempel:

En modtager har en mellemfrekvens på 10.7 MHz, og vi ønsker at lytte på 100 MHz. Modtageren skal med andre ord omdanne 100 MHz til 10.7 MHz, hvilket kan ske ved at blande det indkomne signal med et oscillatorsignal der ligger enten 10.7 MHz højere eller lavere end 100 MHz. Dette giver 89.3 eller 110.7 MHz.

I praksis sker indstillingen af ønsket lyttefrekvens ved at ændre på oscillatorfrekvensen. Som vi så i det ovenstående eksempel, er der to forskellige oscillatorfrekvenser, der for et indgangssignal på 100 MHz giver 10.7 MHz ud. Med andre ord, så vil vi med to forskellige indstillinger af modtageren høre det samme, men kun den ene indstilling er den rigtige og viser den korrekte frekvens på modtagerens display eller hvad man nu benytter til at vise indstillingen. Lad os antage, at modtageren i eksemplet er konstrueret således, at det er oscillatorfrekvensen 10.7 MHz under den ønskede frekvens, der er den rigtige. Displayet viser med andre ord altid en værdi, der er 10.7 MHz højere end oscillatorfrekvensen. Hvis vi indstiller oscillatorfrekvensen på 110.7 vil displayet således vise 121.4 MHz, men vi modtager faktisk også 100 MHz. Med andre ord, så vil modtageren i eksemplet for enhver indstilling modtage 2 frekvenser på samme tid. Dels den frekvens, som displayet viser og dels en frekvens, der ligger 2*10.7 MHz højere oppe. Den uønskede frekvens kaldes spejlfrekvensen, og ligger altid 2*mellemfrekvensen væk fra den ønskede frekvens. Modtagere vil normalt være konstrueret, så de forsøger at dæmpe spejlfrekvenser, men helt undgå dem er svært. Om spejlfrekvensen ligger under eller over den rigtige frekvens afhænger af om radioen er konstrueret til at have oscillatorfrekvensen over eller under den ønskede frekvens. For mange scannere ligger oscillatorfrekvensen typisk under den ønskede frekvens og spejlfrekvensen ligger så 2*mellemfrekvensen højere oppe.

De lidt dyrere scannere har ofte det man kalder up conversion, hvilket dækker over, at de har en meget høj første mellemfrekvens. Det hedder up conversion, fordi den ønskede lyttefrekvens omdannes til en frekvens, der ligger højere end lyttefrekvensen. Hvis mellemfrekvensen f.eks. er 500 MHz kommer spejlfrekvensen til at ligge 1000 MHz væk, hvilket scanneren nemt kan dæmpe. Kig evt. på specifikationerne for din scanner for at se værdien af den første mellemfrekvens. På engelsk er betegnelsen Intermediate Frequency forkortet IF. Blandt de Uniden scannere, der sælges i Danmark, anvender UBC280XLT, UBC3000XLT og UBC9000XLT up conversion.

Typiske mellemfrekvenser for billige og lidt ældre scannere er 10.7 eller 10.8 MHz, så hvis man har en sådan bør man, når man finder nye frekvenser, lige prøve at indstille 21.4 eller 21.6 MHz højere og lavere, for at se om man hører det samme signal der. Det vil så typisk være den laveste frekvens, man kan lytte signalet på, der er den rigtige.

 


Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk